Totalløsninger, alt fra os let for jer

Ring og bestil: 70 27 38 88


Lejebetingelser

Bliv klogere på hvilke betingelser du har ved udlejning hos os

1. Alle priser er udlejnings priser (år 2023), gældende for 1 døgn, afhentet / tilbageleveret og inkl. moms. Levering og afhentning kan tilkøbes.

1A. Madvogne/Foodtrucks er altid hvis intet andet er nævnt udlejet inkl. Servering, levering, samt fødevarer, og letlej.dk leverer / betjener, det vil sige en alt inkl. løsning. Det vil sige at det er kun fra punkt 1,2 og 9 der er gældende for pølsevogns ordre

2. Reservation er først gældende ved modtagelse af ordrebekræftelse fra letlej.dk. Der kan betales med bankoverførelse, Dankort / Visa dankort eller EAN nummer såfremt i er en offentlig institution.

3. Det forudsættes, at der er det aftalte personale til rådighed ved levering og afhentning. Er der ikke det, er udlejer i sin fulde ret til at forlade pladsen og det fulde beløb er forfalden til betaling.

4. Såfremt der ved nedtagning ikke er personale til rådighed, vil dette medføre en ekstra regning på Kr. 500,-.

5. Lejer sørger for, at det lejede holdes under opsyn af en voksen / myndig person, som sørger for, at der ikke opstår tumultagtige scener, anvendes fodtøj eller hænger børn på hoppeborgens sider.

6. Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være erstatningsansvarlig overfor udlejer. Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved levering.

7. Nedpakkes en forlystelse i våd/fugtig tilstand, tages et gebyr på kr. 500, da forlystelsen skal blæses op og tørres igennem inden for 2 døgn, hvis råd og mug skal undgås. Er forlystelsen tilsmudset og ikke rengjort ved nedpakning, tages der et rengørings gebyr på kr. 500. Der opkræves ikke gebyr for både rengøring og tørring på samme tid.

8. I tilfælde af blæst eller regnvejr skal aktiviteterne indstilles og der ydes ikke reduktion i prisen. Desuden forbeholder letlej.dk sig ret til at udskyde en leje ved udsigt til regn jf. www.dmi.dk. Ved udskydelse af leje mister kunden ingen penge, lejeperioden ændres blot.

9. Såfremt lejer ønsker at annullere en kontrakt efter dens indgåelse er 20 % af lejemålet forfalden til betaling. Ved aflysning mindre end 10 dage før arrangement er 75 % af lejemålet forfalden til betaling.

10. I forbindelse med opstilling og brug af grej kan der aldrig rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på græs, fliser, gulve, døre og dørkarme, m.v.

11. Det lejede benyttes af Deres gæster på eget ansvar. Udlejer har grejet erhvervs ansvar og produktforsikret. Lejer opfordres til selv at tegne supplerende forsikring for arrangementets afvikling. Ved udlejning af betjent rodeotyr, dækkes selve arrangementet under letlej.dk erhvervs ansvars forsikring ved IF forsikring.

12. Ved uheld af u bemandede forlystelser, vil man aldrig kunne drage letlej.dk til ansvar.

13. Hvis der er yderligere instruktion ved aflevering, er det lejers ansvar, at disse bliver overholdt.

14. Ved selv afhentning skal det lejede tilbageleveres rengjort og pakket på samme måde som ved levering.

15. Lejer skal selv indhente de fornødne tilladelser til artiklernes opstilling/brug. Dette gøres via www.politi.dk

Åbningstider på telefon

Alle hverdage mellem 8 - 17 Døgnbetjent vagttelefon ved leje

Åbent 24 timer i døgnet

Letlej.dk har åbent alle døgnets timer. Bestil når det passer jer!

Online booking

På letlej.dk du kan booke og betale online

Levering, opstilling og betjening

Kan tilbydes for hele vores sortiment!

Cookie-indstillinger